CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Medverkande Design

Jonas Runberger (Institutionen för arkitektur)
Skapande människa: texter om konst och vetenskap (2006)
[Kapitel]

In: Skapande människa: texter om konst och vetenskap / [ed] Bo Andér, Mats Brodén, Henrik Karlsson, Stockholm: Stiftelsen Skapande Människa , 2006Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-01. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 248350

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur