CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PARCEL: Developing Performative Prototypes in Architectural Design

Jonas Runberger (Institutionen för arkitektur)
Joining Forces: Design Research, Industries, and a New Interface for Comptetiveness (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Digital design, architecture, prototypes


ERA 05 World Design CongressDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-01. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 248347

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur