CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Probing the Conjectural

Jonas Runberger (Institutionen för arkitektur) ; Daniel Norell (Institutionen för arkitektur)
Transfer (1420-9713). 8, p. 86-89. (2001)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: architecture, digital mediaDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-01. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 248345

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitektur

Chalmers infrastruktur