CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mjukvaran leder till framtiden

Jonas Runberger (Institutionen för arkitektur)
Arkitekten (0903-2347). mars, (2006)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: Digital design, programvara, arkitekturDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-01. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 248344

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur