CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings The Second Scandinavian Student Interaction Design Research Conference, SIDeR'06

Eva Eriksson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. ISBN: 91-631-8470-2.- 165 s.
[Bok]


Denna post skapades 2007-01-02. Senast ändrad 2015-09-22.
CPL Pubid: 24834

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur