CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Periodic Tracking MPC that is Locally Equivalent to Periodic Economic MPC

Mario Zanon (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Moritz Diehl
20th IFAC World Congress (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-01.
CPL Pubid: 248329

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Mekatronik (2005-2017)
Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Matematik

Chalmers infrastruktur