CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Asynchronous Algorithm for Optimal Vehicle Coordination at Traffic Intersections

Mario Zanon (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Paolo Falcone (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
20th IFAC World Congress (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 248322

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Mekatronik (2005-2017)
Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Energi
Informations- och kommunikationsteknik
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur