CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Induction in Optimal Control of Multiple-Kite Airborne Wind Energy Systems

Rachel Leuthold ; Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Moritz Diehl
20th IFAC World Congress (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-28. Senast ändrad 2017-02-28.
CPL Pubid: 248320

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur