CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of dispersion in dipole-FSS loaded hard rectangular waveguide

M. Ng Mou Kehn (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; M Nannetti ; A Cucini ; S Maci
IEEE Transactions on Antennas and Propagation (0018-926X). Vol. 54 (2006), 8, p. 2275-2282.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-02.
CPL Pubid: 24832

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur