CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Approximate inverses in preconditioned fast dual gradient methods for MPC

Emil Klintberg (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
20th IFAC World Congress (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-28.
CPL Pubid: 248319

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Matematik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Structure exploiting optimization methods for model predictive control