CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editorial

Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Optimization and Engineering (1389-4420). Vol. 11 (2010), 4, p. 497-499.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-02-27.
CPL Pubid: 248303

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur