CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Branching Processes: Variation, Growth, and Extinction of Populations

Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Patsy Haccou ; Vladimir Vatutin
: External organization, 2005. ISBN: 13978-0-521-83220-9.- 316 s.
[Bok]

Nyckelord: branching processees, population dynamics, theoretical biologyDenna post skapades 2007-01-02. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 24828

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur