CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the performance of inter-sector scheduling in OFDMA systems

Anders Persson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Andreas Saul ; Gunther Auer ; Mustafa Zaman Afgani
Proc. 11th International OFDM Workshop (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-02.
CPL Pubid: 24826

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur