CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

9. Carbon nanotube growth on different substrates for thermal interface material application

Yifeng Fu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system )
Shuangxi Sun (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-02-21.
CPL Pubid: 248253

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur