CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inter-sector scheduling in multi-user OFDM

Anders Persson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Gunther Auer
Proc. IEEE InternationalConference on Communications p. 4415-4419. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-02.
CPL Pubid: 24825

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur