CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uniqueness and Non-uniqueness in Percolation Theory

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Johan Jonasson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Probability Surveys Vol. 3 (2006), p. 289-344.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-02.
CPL Pubid: 24824

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur