CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediction of wind-turbine fatigue loads in forest regions based on turbulent LES inflow fields

Bastian Nebenführ (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära ; Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC)) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära ; Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC))
Wind Energy (1095-4244). (2016)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-20.
CPL Pubid: 248234

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)
Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC)

Ämnesområden

Energi
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)