CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of food processing on phytate hydrolysis and availability of iron and zinc

Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Advances in Experimental Medicine and Biology (0065-2598). Vol. 289 (1991), p. 499-508.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: zinc and iron absorption, food processing, phytate hydrolysisDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-18.
CPL Pubid: 248226

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur