CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-stabilizing reconfiguration

S. Dolev ; I. Marcoullis ; C. Georgiou ; Elad Michael Schiller (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers))
Proceedings of the Posters and Demos Session of the ACM/IFIP/USENIX Middleware 2016 Conference, Middleware Posters and Demos 2016 (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Fault-tolerance, Reconfiguration, Self-stabilizationDenna post skapades 2017-02-17.
CPL Pubid: 248201

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)