CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The human and social dimension of energy efficient ship operation

Martin Viktorelius (Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper)
Trends and Challenges in Maritime Energy Management (in press) (2017)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-16. Senast ändrad 2017-09-18.
CPL Pubid: 248163

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper

Ämnesområden

Energi
Transport
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur