CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The human and social dimension of energy efficient ship operation

Martin Viktorelius (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik)
International conference on Maritime Energy Management, World Maritime University, Malmö, 24-25 January (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-16.
CPL Pubid: 248163

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik (2014-2017)

Ämnesområden

Energi
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur