CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

THE ROLE OF DISTRIBUTED COGNITION IN SHIP ENERGY OPTIMIZATION

Martin Viktorelius (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik) ; Monica Lundh (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik)
Energy Efficient Ships, 23-24 November 2016, London, UK (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-16.
CPL Pubid: 248161

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik (2014-2017)

Ämnesområden

Energi
Socialantropologi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


The social organization of energy efficiency in shipping: a practice-based study