CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lithium-ion batteries based on SnO2 electrodes and a LiTFSI-Pip14TFSI ionic liquid electrolyte

Solveig Böhme ; Manfred Kerner (Institutionen för fysik, Kondenserade materiens fysik (Chalmers)) ; Johan Scheers (Institutionen för fysik, Kondenserade materiens fysik (Chalmers)) ; Patrik Johansson (Institutionen för fysik, Kondenserade materiens fysik (Chalmers)) ; Kristina Edström ; Leif Nyholm
Journal of the Electrochemical Society (0013-4651). Vol. 164 (2017), p. A701-A708.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-14.
CPL Pubid: 248128