CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anions and Derived Salts with High Dissociation in Non-Protogenic Solvents

Erlendur Jónsson (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Michel Armand ; Patrik Johansson (Institutionen för fysik, Kondenserade materiens fysik (Chalmers))
(2016)
[Patent]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-14.
CPL Pubid: 248127