CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediction of Electrolyte and Additive Electrochemical Stabilities

Johan Scheers (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Electrolytes for Lithium and Lithium-ion Batteries p. 403-443. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-14.
CPL Pubid: 248126

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Kemi

Chalmers infrastruktur