CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Additives in Organic Electrolytes for Lithium Batteries

Susanne Wilken (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Lithium Batteries: Advanced Technologies and Applications p. 39-70. (2013)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-14.
CPL Pubid: 248125

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Kemi

Chalmers infrastruktur