CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kombinerat mjölk och nötkött-effekter av lågintensiv ekologisk nötkreatursproduktion på markanvändning, miljö och ekosystemtjänster

Christel Cederberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Proceedings of Forage Conference 2017, Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för växtproduktionsekologi (1653-5375). Rapport nr 22, p. 102-103. (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]

Här beskrivs två pågående forskningsprojekt som utvärderar framtida miljömässiga och ekonomiska skillnader mellan en nötsektor bestående av gräsbaserad och kombinerad ekologisk mjölk- och köttproduktion och en sektor av konventionell, specialiserad mjölk samt köttproduktion baserade på dikor. Vidare analyseras hur ekonomi och ekosystemtjänster kopplar till olika markanvändning och produktion, samt hur olika miljöersättningar kan designas för att främja produktion som levererar mat i form av mjölk och kött såväl som andra ekosystemtjänster som är viktiga för samhälletDenna post skapades 2017-02-14.
CPL Pubid: 248117

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Miljövetenskap
Miljö- och naturvårdsvetenskap

Chalmers infrastruktur