CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Residue currents and ideals of holomorphic functions

Mats Andersson (Institutionen för matematik)
Bull Sci math Vol. 128 (2004), p. 481-512.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-02. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 24811

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur