CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal Energy Beamforming and Data Routing for Immortal Wireless Sensor Networks

Rong Du ; Ayca Ozcelikkale (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Carlo Fischione ; Ming Xiao
IEEE International Conference on Communications (ICC) (2017) (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-13. Senast ändrad 2017-04-12.
CPL Pubid: 248105

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Energi
Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik
Kommunikationssystem
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur