CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Winter road maintenance a review

Vinterdrift av vägar en litteraturstudie

Josef Johnsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2017. - 26 s.
[Rapport]

Nyckelord: Winter road maintenance, Vinterdrift av vägarDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-13.
CPL Pubid: 248091

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Infrastrukturteknik
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology 2017:3