CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Functional calculus for non-commuting operators with real spectra via an iterated Cauchy formula

Mats Andersson (Institutionen för matematik) ; Johannes Sjöstrand
J Functional Analysis Vol. 210 (2004), p. 341-375.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-02. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 24808

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur