CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Formation and Dissolution of Sodium Salt Scales in Black Liquor Evaporators

Erik Karlsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Gothenburg : Chalmers University of Technology, 2017. ISBN: 978-91-7597-533-7.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: falling film evaporation, sodium carbonate, solid dissolution, crystallization fouling, evaporator cleaning, sodium sulphate, black liquor,scalingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-09. Senast ändrad 2017-02-09.
CPL Pubid: 248068