CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automated segmentation of the skeleton in PET/CT scans

May Sadik ; Reza Kaboteh ; N. Hasani ; M. Landgren ; L. Svarm ; Olof Enqvist (Institutionen för signaler och system, Bildanalys och datorseende) ; Fredrik Kahl (Institutionen för signaler och system, Bildanalys och datorseende) ; Lars Edenbrandt
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (1619-7070). Vol. 43 (2016), p. S392-S392.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-02-08.
CPL Pubid: 248061

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Bildanalys och datorseende (2013-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur