CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Explicating the role of innovation intermediaries in the “unknown”: a contingency approach.

Marine Agogué ; Elsa Berthet ; Tobias Fredberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy ) ; Pascal Le Masson ; Blanche Segrestin ; Martin Stoetzel ; Martin Wiener ; Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy )
Journal of Strategy and Management. (1755-425X). Vol. 10 (2017), 1, p. 19-39.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-02-07.
CPL Pubid: 248051

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)