CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Combined Use of Economic and Physical Concepts

Tomas Kåberger (Institutionen för fysisk resursteori)
Journal of Interdisciplinary Economics (0260-1079). Vol. 7 (1996), p. 191-203.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-07. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 248043

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Naturresursteknik
Ekonomi och näringsliv
Språk och litteratur

Chalmers infrastruktur