CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Partial differential equations with numerical methods

Stig Larsson (Institutionen för matematik) ; Vidar Thomée (Institutionen för matematik)
Berlin : Springer Verlag, 2003. ISBN: 3-540-01772-0.- x+259 s.
[Bok]

Secondary title: Texts in Applied MathematicsDenna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24804

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur