CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Concept Note on China-EU Energy Cooperation Roadmap 2020

Liu Xiaoli ; Ren Dongming ; Zha Daojiong ; Zhang Qinfen ; Lin Bao ; Xi Runchang ; Liu Jian ; Eduardo de Oliveira Fernandes ; Tomas Kåberger (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Agnes Keleman ; Alessandra Merlo ; Roberto Pagani ; Léa Pilsner
EU project report p. 39. (2015)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-07. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 248031