CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shifting Diets for a Sustainable Food Future: Installment 11 of “Creating a Sustainable Food Future”

Janet Ranganathan ; Daniel Vennard ; Richard Waite ; Brian Lipinski ; Tim Searchinger ; Patrice Dumas ; Agneta Forslund ; Hervé Guyomard ; Stéphane Manceron ; Elodie Marajo-Petitzon ; Chantal Le Mouël ; Petr Havlik ; Mario Herrero ; Xin Zhang ; Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Fabien Ramos ; Xiaoyuan Yan ; Michael Phillips ; Rattanawan Mungkung
Washington DC : World Resources Institute (WRI), 2016. - 90 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-07. Senast ändrad 2017-02-07.
CPL Pubid: 248028

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Klimatforskning
Miljövetenskap
Övriga andra lantbruksrelaterade vetenskaper

Chalmers infrastruktur