CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shear Force Distribution in RC Slabs Subjected To Punching: Solid Nonlinear FE Analyses

Jiangpeng Shu (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mario Plos (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Kamyab Zandi Hanjari (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Morgan Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Filip Nilenius (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
fib Symposium 2016, Cape Town (p. 55-58). Cape Town, South Africa. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-06. Senast ändrad 2017-02-14.
CPL Pubid: 248021

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur