CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The membership problems for polynomial ideals in terms of residue currents

Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Ann Inst Fourier Vol. 56 (2006), p. 101-119.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-02. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 24802

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur