CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Punching Capacity of a Reinforced Concrete Bridge Deck Slab Loaded to Failure

Niklas Bagge ; Jiangpeng Shu (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mario Plos (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Lennart Elfgren
Nordic Concrete Research: Residual Capacity of Deteriorated Concrete Structures (pp. 57–60). Oslo, Norway (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-06. Senast ändrad 2017-02-06.
CPL Pubid: 248018

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur