CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Multi-levelStructural Assessment Proposal for Reinforced Concrete Bridge Deck Slabs

Jiangpeng Shu (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mario Plos (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kamyab Zandi Hanjari (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Nordic Concrete Research: Residual Capacity of Deteriorated Concrete Structures (pp. 53-56). Oslo, Norway (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-06. Senast ändrad 2017-12-06.
CPL Pubid: 248017

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Samhällsbyggnadsteknik
Infrastrukturteknik

Chalmers infrastruktur