CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Corrosion-induced cracking and bond behaviour of corroded reinforcement bars in SFRC

Carlos Gil Berrocal (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Ignasi Fernandez Perez (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Ingemar Löfgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik ; Extern)
Composites Part B: Engineering (1359-8368). Vol. 113 (2017), p. 123-137.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This paper investigates, experimentally and numerically, the effect of fibre reinforcement on the initiation of corrosion-induced cracks in concrete and the bond behaviour of corroded reinforcement bars in fibre reinforced concrete. The fibres, due to their confining effect, contributed to delay crack initiation, improve the post-peak bond behaviour and retain the initial splitting strength for corrosion levels of up to 8%. The mechanisms for delayed crack initiation were explained through 3D finite element analyses of the experiments whereas a 1D model, using experimental bond-slip curves as an input, was employed to quantify the beneficial effect of fibres on the reinforcement anchorage length.

Nyckelord: Steel fibres, Debonding, Finite Element Analysis (FEA), Mechanical testing, Corrosion-induced crackingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-06. Senast ändrad 2017-05-17.
CPL Pubid: 248011

 

Läs direkt!

Filen i embargo till 2018-01-15

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Corrosion of steel bars in fibre reinforced concrete: corrosion mechanisms and structural performance