CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Explicit versions of the Briancon-Skoda theorem with variations

Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Michigan Math J Vol. 54 (2006), p. 361-373.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-02. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 24800

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur