CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beginner's luck: a language for property-based generators

Leonidas Lampropoulos ; Diane Gallois-Wong ; Cătălin Hriţcu ; John Hughes (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Benjamin C. Pierce ; Li-yao Xia
Proceedings of the 44th ACM SIGPLAN Symposium on Principles of Programming Languages Vol. 44 (2017), p. 114-129.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-03. Senast ändrad 2017-04-05.
CPL Pubid: 247987

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)