CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tapping design and optimization potentials of ICT equipment and data centres

Martin Jakob ; Remo Forster ; Thomas Egli ; Claudio Nägeli (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Adrian Altenburger
Proceedings of IEECB 2016 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-02-02.
CPL Pubid: 247983

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur