CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Less than the sum of its parts – Economic and Environmental Challenges in designing Deep Energy Retrofit Concepts, the Case of Sweden

Claudio Nägeli (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; York Ostermeyer (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Proceedings of CLIMA 2016 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-02-02.
CPL Pubid: 247982

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur