CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integral representation with weights II, division and interpolation

Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Math Z Vol. 254 (2006), p. 315-332.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-02. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 24798

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur