CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Användningen av skolskjutares online-narrativ i forskning

Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur)
Kriminologiska metoder och Internet, Agneta Mallén (red.) p. 151. (2017)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-02-02. Senast ändrad 2017-04-04.
CPL Pubid: 247974

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Kriminologi

Chalmers infrastruktur