CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fler totalentreprenader på anläggningsmarknaden - följder för små och medelstora företag

Johan Nyström ; Svante Mandell ; Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics)
Stockholm : Sveriges Byggindustrier, 2016. - 20 s.
[Rapport]

Nyckelord: anläggande entreprenad småföretagDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-01.
CPL Pubid: 247971