CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detection of Bursts in the EEG of Post Asphyctic Newborns

Johan Löfhede (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Nils Löfgren ; Magnus Thordstein ; Anders Flisberg ; Ingemar Kjellmer ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
28th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (1557-170X). p. 2179-2182. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Biomedical Signal Processing, Neural NetworksDenna post skapades 2007-01-02. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 24797

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)
Institutionen för kliniska vetenskaper (GU)
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa (GU)

Ämnesområden

Medicinsk teknik
Fysiologi

Chalmers infrastruktur