CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detection of Bursts in the EEG of Post Asphyctic Newborns

Johan Löfhede (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Nils Löfgren ; Magnus Thordstein ; Anders Flisberg ; Ingemar Kjellmer ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
28th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (1557-170X). p. 2179-2182. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Biomedical Signal Processing, Neural NetworksDenna post skapades 2007-01-02. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 24797

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)
Institutionen för kliniska vetenskaper (GU)
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa (GU)

Ämnesområden

Medicinsk teknik
Fysiologi

Chalmers infrastruktur